Faktura

Här hittar du mer information om din faktura:
Fortum Markets AB
Gasnätet Stockholm AB
Stockholm Gas AB

E-faktura

E-faktura innebär att du får en elektronisk faktura via din internetbank. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda. Det enda du behöver göra är att kontrollera fakturan på skärmen och godkänna den för betalning. Då betalas fakturan på förfallodagen.

Så här ansöker du om e-faktura:
Du ansöker om e-faktura direkt hos din internetbank. Fr.o.m. mars 2015 söker du på Energikundservice som betalningsmottagare, innan dess på Fortum Markets.

Tänk på att den person i hushållet som får fakturan från Energikundservice också är den som måste anmäla sig för e-faktura. I anmälan uppger du ditt fakturanummer, vilket även är din OCR-referens.

Vill du avsluta e-fakturatjänsten så kontaktar du din internetbank, uppsägningstiden för tjänsten är 7 dagar.

Kontakta din internetbank för att höra hur du kan gå tillväga för att betala med e-faktura.

Detta är i dagsläget en tjänst för privatpersoner.

Autogiro

Med autogiro görs en automatisk betalning direkt från ditt konto, helt kostnadsfritt. Det finns många fördelar med autogiro. Du slipper bankavgifter och gör samtidigt något bra för miljön. Din betalning sker alltid automatiskt på förfallodagen och du slipper därför oroa dig för påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor.

Så här ansöker du om autogiro:
Du kan via din Internetbank ansöka om autogiro för dina framtida betalningar till Energikundservice Sverige AB

Du kan också ladda ner autogiroansökan via länken nedan, skriva ut, fylla i och skicka kostnadsfritt till:
FRISVAR
Energikundservice Sverige AB
20659888
110 27 Stockholm

Fortum Markets AB
Gasnätet Stockholm AB
Stockholm Gas AB

Frågor och svar

Autogiro är ett medgivande mellan dig och din bank som avser automatiska överföringar från ditt konto till betalningsmottagare Energikundserice Sverige AB som ser till så att din faktura betalas på förfallodagen med rätt fakturabelopp.
Det är ett säkert sätt att hantera sina betalningar på, du slipper hantera återkommande betalningar själv, komma ihåg förfallodatum eller registrera långa OCR nummer.
Anmäl dig enklast via din Internetbank att teckna autogiro med Energikundservice Sverige AB. Du kan också ladda ned blanketten för autogiroansökan, fylla i den och skicka den till oss kostnadsfritt med adress:
FRISVAR, Energikundservice Sverige AB, 20659888, 110 27 Stockholm
Om du byter bank och vill att din autogirodragning ska överföras så pratar du med din bank så ordnar dom allt. Om du vill byta konto som dragning ska ske ifrån så ordnar du det enklast i din internetbank, annars kan du kontakta din bank så hjälper de dig.
Enklast säger du upp ditt autogiro i din internetbank annars kontaktar du din bank så ordnar dom allt.
Du betalar till IBAN konto: SE69 9500 0099 6042 4875 5037 vår Swift adress är: NDEA SESS Ange alltid ditt faktura/OCR nummer.
Du kan betala din El, Nät, Gas eller Gashandel faktura till Energikundservice Sverige AB plusgiro: 487 55 03 -7 eller bankgiro 5233-9330
Du kan även välja att teckna Autogiro eller E-faktura i din internetbank. Läs mer under dessa rubriker.
Om du inte har betalat din faktura i tid kommer du att få en påminnelse ca 6 dagar efter förfallodagen. Vid upprepande förseningar och betalningspåminnelser kan den obetalda fakturan gå direkt till inkasso utan att vi skickar en påminnelse.
Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor och dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.
Om du har ett elnätsabonnemang hos Ellevio AB och elhandeln hos Fortum Markets AB, samfaktureras du för dessa båda tjänster. Om fakturan går vidare till inkasso pga utebliven betalning, delas nät- och elhandelsskulden upp i två separata inkassoärenden med två inkassoavgifter. Detta beror på att Ellevio AB och Fortum Markets AB numera är två separata juridiska personer/företag.
Back to Top